Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů správcem údajů Houseland s.r.o., IČO: 06532861, DIČ: CZ06532861 se sídlem Dukelská 685, 739 61 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72151, kontaktní též na info@houseland.cz pro účely zasílání obchodních sdělení s marketingovou podporou produktů tohoto správce a poradenství k nim, a to na mou e-mailovou adresu. Tento souhlas uděluji do odvolání.

Informace k souhlasu:

  1. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas stejně jednoduše, jako byl udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: info@houseland.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů či uplatit svá práva u soudu.
  2. Osobní údaje zpracováváme do odvolání souhlasu, do doby expirace Vašeho uživatelského účtu, jste-li na webu registrováni jako uživatelé a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme; více naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů anebo nás přímo kontaktujte.